ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ WEBMAIL

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη νέα έκδοση του webmail, τα εισερχόμενα εμφανίζονται σε μία ενιαία λίστα και όχι σε σελίδες των 30 μηνυμάτων (όπως στην παλιά). Κατά συνέπεια, όταν κάνετε επιλογή όλων των μηνυμάτων, επιλέγονται όλα τα μηνύματά σας κι όχι μόνο τα πρώτα 30.
Κατόπιν ανεπανόρθωτης βλάβης εξοπλισμού το μεσημέρι της Δευτέρας 19/8/2013, ενεργοποιήθηκε εκτάκτως η νέα έκδοση της υπηρεσίας WEBMAIL στην οποία έχετε πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας από το δίκτυο Π.Θ. όπως μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται πια να επιλέγετε πόλη.
Μέχρι να λάβετε νεότερη σχετική ενημέρωση, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Διευθυνσιογράφος" (Addressbook) διότι δεν έχει γίνει ακόμη μεταφορά δεδομένων από την παλιά στη νέα έκδοση.

Powered by Horde