ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ - WEBMAIL

Επιλέξτε τρόπο εμφάνισης των μηνυμάτων σας από το μενού "Mode":

  • Basic - Η κλασική εμφάνιση με 30 μηνύματα ανά σελίδα
  • Dynamic - Όλα τα μηνύματα του τρέχοντος φακέλου στην ίδια σελίδα
  • Mobile - Πιο βολική για χρήση από κινητά τηλέφωνα

Powered by Horde